Специални хартии

От фирма 'Fedrigoni' се доставят специални цветни, гладки и релефни хартии и картони както следва: 

MARCATE
PERGAMENATE
SAVILE ROW
SIRIO
SPLENDORLUX
CENTURY
COROLLA
CONSTELLATION
ETICHETTE
STUCCO
WHITE/IVORY
WOODSTOCK 
IMITLIN

Двустранно хромови хартии - ГЛАНЦ и МАТ, IVORY, релефни.

Хартиите са форматирани с размер 70x100 см.