Форматиране и разролване на хартия

'Полиграфснаб' АД разполага с рол-апарати, които обработват роли до 168 см ширина и форматиращи машини.

Форматиращи машини.